Вівторок, 20 Лютого 2024 р.
25 Січня 2024

КОНТРОЛЬ НАД ІГРОМАНІЄЮ

Ігрова залежність (лудоманія) – серйозна проблема, яка може впливати на фізичне та психологічне здоров’я людини.

Для більшості гравців азартні ігри є просто розвагою у вільний час. Однак деякі гравці втрачають контроль, витрачають на азартні ігри дедалі більше часу, грошей та уваги, ігноруючи при цьому роботу, сім’ю й соціальні зв’язки.
Щоб мінімізувати негативні наслідки участі в азартних іграх, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) затвердила «Принципи відповідальної гри».
Принципи відповідальної гри – це основні засади, які встановлюють заходи, спрямовані на запобігання та мінімізацію не­гативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, та заходи, спрямовані на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.
Одним із принципів відповідальної гри є самоконтроль і самообмеження.
Гравець має право обмежи­ти свою участь в азартних іграх шляхом встановлення особис­тих обмежень, а також ліміту коштів, які він бажає витратити на азартну гру.
Також участь особи в азартних іграх може бути обмеже­на шляхом внесення її до Реєст­ру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх (далі – Реєстр).
Реєстр – це база даних, що містить інформацію про фізичних осіб, яким, відповідно до поданих заяв або за рішенням суду, обмежено відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх.
У разі внесення відомостей про фізичну особу до Реєстру, така особа не може бути від­відувачем гральних закладів
та/або не допускається до учас­ті в азартних іграх, що проводяться організаторами азартних ігор, які провадять свою діяльність легально, тобто на підставі ліцензії.

ЯК ВНЕСТИ ВІДОМОСТІ (ПОТРАПИТИ) ДО РЕЄСТРУ?

Законодавством передбачено три способи.

І. ЗА ЗАЯВОЮ ПРО САМООБ­МЕЖЕННЯ
Тобто коли особа самостійно себе обмежує від участі в азартних іграх на строк від 6 місяців до 3 років шляхом:
– особистого подання заяви організатору азартних ігор або КРАІЛ з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує вашу особу;
– надсилання заповненої заяви на електронну адресу КРАІЛ (zvernennya@gc.gov.ua) або організаторів азартних ігор у письмовій чи електронній формі з до­триманням вимог ЗУ «Про елект­ронні довірчі послуги» (тоб­то зая­ва має містити електрон­ний цифровий підпис);
– заповнення заяви онлайн на сайті КРАІЛ з обов’язковим накладанням електронного цифрового підпису.
ВАЖЛИВО! Відкликання за­яви про самообмеження не допускається! Тобто після подання заяви її відкликати, анулювати чи скасувати неможливо.

ІІ. ЗА ЗАЯВОЮ ПРО ОБМЕЖЕННЯ
Тобто коли члени сім’ї гравця першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти) чи законні представники обмежують його участь в азартних іграх на строк до 6 місяців.
Заява про обмеження подається на розгляд виключно до Комісії членами сім’ї першого ступеня споріднення або законними представниками за наявності таких підстав:
– перевищення витрат на гру над особистими доходами гравця, що ставить гравця або його сім’ю у скрутний матеріальний стан;
– наявності боргових зобов’язань на суму більш як 100 прожиткових мінімумів доходів громадян;
– ухилення особи від сплати аліментів упродовж більш ніж 3 місяців;
– якщо особа або члени її сім’ї є отримувачами житлової субсидії чи пільг на сплату житлово-комунальних послуг.
Заява може бути подана за вибором заявника особисто, на поштову або електронну адресу КРАІЛ. У заяві про обмеження обов’язково обгрунтовується необхідність встановлення та­кого обмеження, яке важливо подавати чітко, вказуючи на конк­ретні факти та зв’язки між участю в азартних іграх і обраною під­ставою для обмеження. Крім цього, надані до заяви документи мають бути засвідчені особою, якою вони подані (крім ори­гіналів).
Пам’ятайте, що зазначення повної та достовірної інформації дозволить КРАІЛ швидко визначити наявність обгрунтованих підстав для введення обмежень і внести відомості про особу до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

ІІІ. ЗА РІШЕННЯМ СУДУ
Тобто, якщо гравець у результаті участі в азартних іграх призводить себе та/або свою сім’ю до тяжкого матеріального стану, він може бути обмежений у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх на строк від 6 місяців до
3 років.
Заява про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх (із зазначенням обставин, що підтверджують підстави для такого обмеження) подається до суду за місцем проживання такої особи.
Хто може подати таку заяву: члени сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти) чи законні представники.
Судові витрати, пов’язані з провадженням справи, відносяться на рахунок держави.

ДЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ?

Отримати допомогу в запов­ненні та поданні заяви про са­мообмеження/обмеження можна у КРАІЛ:
• електронна скринька для подання звернень громадян: zvernennya@gc.gov.ua;
• адреса для листування: 01001, м.Київ, вул.Бориса Грінченка, 3;
• безкоштовна «Гаряча лінія» КРАІЛ: (0800) 50-13-77.
Щоб отримати юридичну консультацію в заповненні та подан­ні заяви про обмеження до суду, звертайтеся до системи безоплатної правничої допомоги: отримайте анонімну консультацію з вашого питання в контакт-цент­рі системи БПД: 0800 213 103, дзвінки по Україні безкоштовні.
Або поставте запитання юрис­ту через телеграм-бот: https://­t.me/LegalAidUkraineBot
Адреси бюро системи БПД: https://bit.ly/bpd_buro

Юридичні консультації також можна переглянути на довідково-інформаційній платформі Wiki­LegalAid, що розміщена за адресою: www.wiki.legalaid.gov.ua.

Кам’янець-Подільський місцевий центр із надання БВПД.